EC Partner AS gir deg oppdatert teknisk informasjon

Vi er spesialister innen passive og termiske komponenter og en stor leverandør til norsk elektronikkindustri i mer enn 25 år.

Spesialist innen passive komponenter

Vi startet som en del av Sheco i 1991. Fra 2002 begynte vi som EC Partner AS. I 2011 ble EC Partner Ltd, etablert i Hong Kong, som et distribusjons- og logistikksenter. Kundene våre er i dag lokalisert i Europa, Nord-Amerika og i Asia.

Ønsker du mer informasjon?

Ta en titt innom våre produkter.

Våre produkter

Supply Chain

Alle våre kunder som produserer i Norge og Europa betjenes gjennom vårt kontor og varelager i Oslo. Her har vi gode forbindelser til flyplassen og de europeiske motorveiene for lastebiltransport.

Vi har også et kontor og lager i Hong Kong, som gir oss mulighet for å levere komponenter til norske elektronikkprodusenter uansett hvor de måtte velge å produsere.

Ikon, handtrykk foran personer

Våre kunder

Våre kunder produserer alt innen elektronikk - fra telekom, strømforsyninger, offshoreutrustning og musikkspillere. Vi jobber i et sterkt partnerskap med våre kunder, hvor vi jobber sammen for å finne gode og konkurransedyktige løsninger.

Ikon, jordklode og plante

Miljøansvar

Vårt fokus på miljøansvar er viktig, spesielt med utgangspunkt i at vi er importører av elektroniske og termiske komponenter. Her har vi tatt et ansvar i produksjonskjeden for å klare å opprettholde en god kvalitet på komponentene vi tilbyr – for å redusere virkningen av hva produktet har å si på miljøet.

Vi har fokus på spesielt disse områdene:

Varer vi leverer er i henhold til begge regulativene RoHS og REACH - samt at ingen av produktene inneholder konfliktmaterialer.

Trenger du hjelp med ditt neste prosjekt?

Vi leverer kundetilpassede, tekniske løsninger. Kontakt oss for assistanse med ditt prosjekt!

Kontakt oss